Tjänster

VÅRA TJÄNSTER


Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga förseningsavgifter som följd.


  • BOKFÖRING
  • LÖNER 
  • ÅRSREDOVISNINGAR & BOKSLUT
  • INKOMSTDEKLARATIONER 
  • KONSULTATION & RÅDGIVNING

BOKFÖRING


Litet som stort företag, eller för er som vill ha mer service, är redovisning på löpande räkning det sjävklara valet.


Antingen kommer ni in med papperna, traditionellt sett och vi bokför in allt i våra program. Alternativt arbetar vi online och helt/delvis digitalt.

Önskar ni hellre att vi kommer ut och utför bokföringen på plats hos er, så löser vi det.

 

Därefter får du en rapport av oss med all nödvändig information om den gångna perioden, resultaträkning, balansräkning, kund- och leverantörsreskontra samt en sammanfattning över bolagets utveckling. Här finns även tydlig information om hur mycket skatt företaget ska betala och när det ska finnas hos Skatteverket.

Vi samarbeter effektivt i flera av Vismas program.

Byråstöd, Administration, eEkonomi, Lön 600, Bokslut, Skatt Proffs


Slipp tänka på konton ...

Debet & Kredit ...

Adragsgillt eller inte ...

Balans och resultat...

In och utgående moms...

Inköp av varor & tjänster EU...

Export/Import...

 

Vi håller reda på allt det åt Er!


ÅRSREDOVISNING & BOKSLUT


När verksamhetsåret är slut kan vi upprätta ert bokslut och säkerhetsställa att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverk och enligt god redovisningssed.

 

Årsredovisningen är företagets offentliga redovisning och därmed tillgänglig för banker, leverantörer, kunder och andra, vi bevakar att bokslut samt årsredovisning kommer in till Bolagsverket i rätt tid.


INKOMSTDEKLARATIONER


Slipp tänka på avdrag, redovisning av vinst/förlust på aktieaffärer, K10 för delägare i AB, redovisning av näringsverksamhet, förenklat årsbokslut, NE bilagor, periodiseringsfonder - lämna er deklaration till oss i stället och njut av våren !

 

Vi ser sedan till att Inkomstdeklarationen och nödvändiga bilagor kommer in i tid till Skatteverket enligt regler och lagar.

 

Vi sänder in alla Inkomstdeklarationer samt bilagor elektroniskt, därför behöver ni utse oss till  Deklartionsombud. Detta gör ni i samband med anlitandet av uppdraget.

LÖNER


Vi ser till att ni får er lön korrekt uträknad, oavsett om era anställda har månads eller timlön, är tjänstemän eller arbetare.

 

Vi ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och gör skattedeklarationen.

 

Med vår hjälp kan ni garantera att korrekt skatteavdrag, bilförmånsberäkning samt semesterhantering hanteras enligt gällande avtal och lagar.

 

Årvis hjälper vi er med kontrolluppgifter, Fora, semesterskulder, slutlöner m.m. beroende på vad ert företag har har för behov


KONSULTATION & RÅDGIVNING


Allt från den lillabokföringsfrågan: Vilket konto kostnaden ska konteras på? Till lite mer avancerade frågor gällande moms, regler, lagar, avtal, försäkringar, banker, anställningar, personal m.m kan vi hjälpa till med.

 

Ni kanske går i tankarna att starta eget ?

Det kan va svårt att veta vilken företagsform som passar just er.

 

Vi hjälper till med anmälan till Bolagsverket, bolagsordning, stiftelseurkund, aktiebrev, F-skatt anmälan, momsregistrering m.m.

Copyright @ All Rights Reserved

Anna:s Bokföring AB


Få tid över, låt oss göra jobbet!

Bilder från vår verksamhet

Sidan uppdaterad 2019-03-28

Hattmakaregatan 1

331 37 Värnamo


Tel: 070 - 946 85 37

info@annasbokforing.se