Redovisning

Redovisning

Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om ni inte har

full koll på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta och missar ni 

viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får ni onödiga förseningsavgifter som följd.


Slipp tänka på konton ...

Debet & Kredit ...

Adragsgillt eller inte ...

Balans och resultat...

In och utgående moms...

Inköp av varor & tjänster EU...

Export/Import...

 

Vi håller reda på allt det åt Er!


LÖPANDE BOKFÖRING


Antingen kommer ni in med papperna, traditionellt

sett och vi bokför in allt i våra program.


Alternativt arbetar vi online och helt/delvis digitalt. Önskar ni hellre att vi kommer ut och utför

bokföringen på plats hos er, så löser vi det!


Därefter får Ni en rapport av oss med all nödvändig information om den gångna perioden så som 

resultaträkning, balansräkning, kund- och leverantörsreskontra samt en sammanfattning

över bolagets utveckling.


Här finns även tydlig information om hur mycket

skatt företaget ska betala och när det ska

finnas hos Skatteverket.ÅRSREDOVISNING & BOKSLUT


När verksamhetsåret är slut kan vi upprätta ert

bokslut och säkerhetsställa att bokslutet

uppfyller de krav som ställs i regelverk

och enligt god redovisningssed.

 

Årsredovisningen är företagets offentliga

redovisning och därmed tillgänglig för

banker, leverantörer, kunder och andra.

 

Vi bevakar att bokslut samt årsredovisning

kommer in till Bolagsverket i rätt tid. 

LÖNER


Vi ser till att ni får er lön korrekt uträknad,

oavsett om era anställda har månads eller

timlön, är tjänstemän eller arbetare.


Vi ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och gör skattedeklarationen.


Med vår hjälp kan ni garantera att korrekt

skatteavdrag, bilförmånsberäkning samt semesterhantering hanteras enligt

gällande avtal och lagar.


 Årvis hjälper vi er med Forarapportering, semesterskulder, slutlöner m.m. beroende på

vad ert företag har har för behov.
INKOMSTDEKLARATIONER


Slipp tänka på avdrag, redovisning av vinst/förlust

på aktieaffärer, K10 för delägare i AB,

redovisning av näringsverksamhet,

förenklat årsbokslut, NE bilagor, periodiseringsfonder


Lämna er deklaration till oss i stället

och njut av våren ! 


Vi ser sedan till att Inkomstdeklarationen och nödvändiga bilagor kommer in i tid till

Skatteverket enligt regler och lagar.Visma SPCS samarbetspartner

Vi samarbetar effektivt i flera av Vismas program: 


Visma Administration


Visma eEkonomi


Visma Lön 600


Visma Bokslut


Visma Skatt ProffsVi arbetar mycket elektronisk med filöverföring vid skatt och inkomstdeklarationer, därför behöver ni utse oss till Deklarationsombud.

Detta gör ni i samband med anlitandet av uppdraget.

Material inlämning kan ske dygnet runt i paket postlådan

som är placerad på framsidan av byggnaden


Brevinkaset är stort och rymligt så går bra att lämna

både större paket samt pärmar !


postlåda 2
IMG_1814

Sidan uppdaterad 24 augusti 2020